Trvalý pobyt

Trvalý pobyt Košice

Trvalý pobyt za 4,50 €/mesiac.

Všetky služby nájdete tu https://kesidlo.sk/

Trvalý pobyt Vám poskytneme v centre mesta Košice na ulici Jesenná 22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto.
Služba trvalý pobyt je administratívny zápis, to znamená, že v danej nehnuteľnosti nebývate ale máte ju len zapísanú ako adresu trvalého pobytu v dokladoch.

Prečo je to dobré?
Prináša to množstvo rôznych výhod ako je napríklad prístup k sociálnym bytom, lepší prístup do škôl či škôlok, možnosť vybavenia rezidenského parkovania, či anonymitu.

Trvalý pobyt poskytujeme len občanom Slovenskej republiky. Prechodný pobyt vieme poskytnúť aj zahraničným osobám.

Množstvo ľudí má adresu trvalého pobytu na miestnom úrade alebo predávajú byt či sú v podnájme a nemôžu si dať trvalý pobyt na adresu podnájmu. V takom prípade nastáva problém čo s poštou, ktorá Vám príde na adresu miestneho úradu či adresu u rodičov? Spája sa to z množstvom problémov, ktoré ale u nás nehrozia.

U nás v cene trvalého pobytu máte okrem iného aj sms a email notifikáciu o došlej pošte či preberanie doporučených zásielok. Postaráme sa o Váš bezstarostný život.

Viac na :
https://kesidlo.sk/

0948 296 779 email: info@kesidlo.sk
Cena: 3 EUR
Číslo inzerátu 134165

 

20.3.2023 | 8:56 | prehliadnuté 70 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.